Jeg har ikke vært så mye her inne…holder på med å skrive og da prøver jeg å få holdt fokuset mitt på det …For da kommer det inn så utrolig mye…. For det er ikke så lett å skulle tolke alt det som kommer igjennom til meg …For alt kommer jo igjennom all den karmaen som jeg fremdeles sitter så utrolig fast i …Men jeg jobber på…;DD

Som dette bildet her …Det er jo så mange måter å se det på… Vi alle tolker jo alt ut i fra der vi er på vår ferd….;DDD